Nedělní protest v Řízkárně – video a fotoreportáž

protest v restauraci Řízkárna_11.1.2015_bPřinášíme video a fotoreportáž z protestní akce v Řízkárně, které se v neděli 11. 1. 2015 zůčastnilo asi 50 osob. Cílem protestu bylo přimět provozovatele restaurace aby dal výplatu těm, co pro něj pracovali. Akce sice nevedla k vyplacení mezd, ale byla ukončena s jasným vzkazem pro Vladimíra Krulce. Pokud chce aby protesty skončili, musí zaplatit co dluží.

Continue reading

Jak může spor se šéfem posílit pracující – příklad kavárny v Brightonu

BHW_picket_VSíť pracovníků zaměstnaných v odvětví spojeném s ubytováním a stravováním v Brightonu (BHW) se dostala v létě do sporu se zatím najtvrdohlavejším šéfem. Majitel známé místní kavárny (budeme mu říkat “V”) najal pracovnici, se kterou se dohodl na platbě 6 liber / hod. Ve výplatním termínu jí však dal jen 5 liber / hod. a odmítl proplatit dovolenou. Pracovnice se proto obrátila na BHW, a ti souhlasili, že ji podpoří v boji o získání dlužné mzdy.

Continue reading

Další ex-zaměstnanec a ex-zaměstnankyně restaurace Řízkárna se připojili k boji za vyplacení mzdy (+video)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV září 2014 začaly MSS a Solis bojovat společně s ex-zaměstnankyní restaurace Řízkárna za mzdu, kterou jí bývalý zaměstnavatel Vladimír Krulec odmítá vyplatit. Po sérii přímých akcí se ozvaly další dvě osoby, které v Řízkárně pracovaly a nedostaly za práci zaplaceno. Bývalá zaměstnankyně a zaměstnanec se rozhodli přidat ke kolektivnímu boji.

MSS a Solis zahájily protesty proti restauraci Řízkárna, která nevyplatila mzdu (+ video)

video_pikety MSS před Řízkárnou_27.9.2014Majitel restaurace Řízkárna Vladimír Krulec dosud neodpověděl na dopis, ve kterém byl vyzván k zaplacení dlužné mzdy ex-zaměstnankyni Anně S. Několik dnů po uveřejnění výzvy k odesílání protestních emailů, byla zahájena serie protestních akcí přímo v restauraci a před jejím vchodem. Continue reading

Call for solidarity with an employee of Řízkárna restaurant in Prague

Call for solidarityThe Solidarity Network from Most (MSS) would like to ask you to send a protest e-mail to the management of the Řízkárna restaurant, which refused to pay wages to its employee. MSS started a conflict with the restaurant and you can support it by sending a protest e-mail to the management via the electronic form (its text can be changed at will) at this link. Continue reading

Výzva k solidaritě s okradenou zaměstnankyní pražské restaurace Řízkárna

protestní E-mail_ŘízkárnaMostecká solidární síť (MSS) by tímto chtěla poprosit o přeposílání protestního e-mailu na kontakty restaurace Řízkárna, která odmítla vyplatit mzdu své zaměstnankyni. Stačí pouze vyplnit e-formulář, prostřednictvím kterého bude vedení firmy zaslán vzorový protestní e-mail, jehož text najdeš po kliknutí na tento odkaz. Znění vzoru je možné libovolně pozměnit. Continue reading

Call for solidarity with unpaid worker of Zepter International in Czech Republic (updated in 21 8th 2013)

protestní e-mailMost solidarity network, through a series of direct actions, forced the company Zepter in the second weekend in August to pay Zaneta’s commission. The manager Jiří Ozaňák before, had these commissions fraudulently transferred to Ozaňáková Karolína’s account . The dispute thus ended with our victory and we no longer need to send protest e-mails to Zepter. However, we leave the text on the website due to its information and motivational value. Information on the development of that dispute and its triumphant termination can be found at this link.

Continue reading

Výzva k solidaritě s okradenou mandatářkou Zepter International s.r.o. (aktualizace 28. 6. a 21. 8. 2013)

protestní e-mailMostecká solidární síť prostřednictvím série přímých akcí přiměla firmu Zepter, aby druhý srpnový víkend vyplatila mandatářce Žanetě G. její provize. Ty předtím podvodným způsobem manažer Jiří Ozaňák nechal převést na účet Karolíny Ozaňákové. Spor tedy skončil našim vítězstvím a již není potřeba odesílat protestní e-maily na kontakty firmy Zepter. Text však na webu necháváme, kvůli jeho informační a motivační hodnotě. Informace o vývoji sporu a jeho vítězném ukončení lze najít na tomto odkazu. Continue reading

Mostecká solidární síť zahájila činnost.

mss_logoV rámci Asociace Alerta od dubna 2013 funguje Mostecká solidární síť (MSS). Je to projekt inspirovaný podobnými solidárními sítěmi ve světě, mezi něž patří například u nás často zmiňovaná Seattle Solidarity Network. Mostecká solidární síť je rovnostářsky strukturovanou sítí pracujících, nezaměstnaných a studentů. Sdružujeme se, abychom hájili naše zájmy prostřednictvím kolektivní akce a vzájemné pomoci. Continue reading