Výzva k podpoře spisovatelské dráhy Vladimíra Krulce

Citat VK

Internet bezpochyby může být silný podnikatelský nástroj. Ovšem pokud ho uživatel umí správně použít. To se však nedá říct o Vladimírovi Krulcovi, provozovateli restaurace Řízkárna, který je známý zaměstnavatel okrádající pracující o mzdy. Před námi se už jiným podařilo ukázat, že Krulec internet používá způsobem, který škodí jemu i jeho byznysu.

Continue reading

Vznik nové solidární sítě v Praze

Solidární síťV březnu 2015 zahájila činnost nová solidární síť v Praze. Tato síť působící pod názvem Síť vzájemné pomoci (SVP) je stejně jako Mostecká solidární síť (MSS) pracovní skupinou Asociace Alerta (AsAl). Funguje na stejných principech a sleduje stejné cíle, které MSS i AsAl popisují ve svých prohlášeních. S ohledem na to, že v Praze již nějakou dobu funguje Pražská solidární síť (Sol!s), cítíme potřebu objasnit proč ve stejném městě vzniká solidární síť nová. Především pak v čem se liší od Sol!s a jaké nové možnosti poskytuje. Continue reading

Jak může spor se šéfem posílit pracující – příklad kavárny v Brightonu

BHW_picket_VSíť pracovníků zaměstnaných v odvětví spojeném s ubytováním a stravováním v Brightonu (BHW) se dostala v létě do sporu se zatím najtvrdohlavejším šéfem. Majitel známé místní kavárny (budeme mu říkat “V”) najal pracovnici, se kterou se dohodl na platbě 6 liber / hod. Ve výplatním termínu jí však dal jen 5 liber / hod. a odmítl proplatit dovolenou. Pracovnice se proto obrátila na BHW, a ti souhlasili, že ji podpoří v boji o získání dlužné mzdy.

Continue reading

Otevřené setkání Mostecké solidární sítě (MSS)

imagesTrápí tě nevyplacená mzda? Nedobrovolné přesčasy? Zvyšování nájemného? Nevrácená kauce? Šikana ze strany úřadů? Nebo máš jiný podobný problém se šéfem, pronajímatelem či úředníky? Přijď na otevřené setkání Mostecké solidární sítě (MSS). Společně s tebou problém prodiskutujeme a posoudíme, jak jsme schopni pomoci s jeho řešením. Otevřené setkání bude věnované také dvěma aktuálním kauzám a možnostem zapojení do kolektivních přímých akcí.

Continue reading

Video: Vítězství v boji za vyplacení mzdy zaměstnancům restaurace v Brightonu

SolFed_LogoPro inspiraci doporučujeme krátký film přátel z Anglie z Brighton Solidarity Federation. Uvidíte v něm úspěsné kolektivní boje proti nevyplácení mzdy zaměstnacům v restauraci. Okradení zaměstnanci organizovali sérii přímých akcí a šéf jim nakonec vyplatil dlužné mzdy.
Continue reading

Vítězství Portlandské solidární sítě ve sporu se společností Bluestone & Hockley

indexMiranda a Portland Solidarity Network  hrdě oznamují, že dosáhli vítězství ve sporu se společností Bluestone & Hockley. Tato společnost, která pronajímá a spravuje nemovitosti, vyplatila Mirandě celou částku, která byla požadována včetně zálohy, celého nájmu za dobu, během které prokazatelně neobývala byt a také peníze, které vynaložila na opravy. Byl jí vypsán šek na 1195$ (cca 26 000 Kč) a všechny její připomínky a stížnosti byly vyslyšeny. Toto vítězství je velkým symbolem pro Outer Eastside Committee z organizace PDXSol a velkým krokem vpřed pro nájemnické organizace ve městě. Continue reading

Postřehy z mezinárodní konference Přímé akce “Problémy v práci?”

PA_conference_oktober2014_frontDruhý říjnový víkend se v Bratislavě konala mezinárodní konference, věnovaná problémům na pracovišti. Během veřejné části jsme v sobotu diskutovali o aktivitách a činnosti organizací, v nedělní interní části bylo hlavním tématem sdílení zkušeností z organizační práce a hledání způsobů, jak činnost našich organizací vylepšit. Cílem konference bylo především podělit se o zkušenosti z organizování přímých akcí a upozornit na problémy na pracovišti. Continue reading

Problémy v práci? – Mezinárodní konference o řešení problémů na pracovišti

PvP_konferencia_frontV sobotu 11. října 2014 se v bratislavském komunitním centru Zora uskuteční konference zaměřená na úspěšné příklady řešení problémů s nevyplacenou mzdou, nelegálním propuštěním a dalšími problémy na pracovištích bez spoléhání se na klasické odborové organizace či zdlouhavé a drahé soudní spory. Continue reading