Klinika: Prezentace solidárních sítí a boje proti restauraci Řízkárna (POZOR ZMĚNA MÍSTA!)

Video_Mostecká solidární síť vs. Zepter International s.r.o.Mostecká solidární síť vítá vznik kulturně sociálního centra KLIniKA v Praze. Stará nevyužívaná budova ožila. Začala se plnit lidmi, emocemi, myšlenkami a programem. I my přicházíme přispět dílkem do skládanky. Prispějeme bodem do programu a to konkrétně prezentací činnosti solidárních sítí. Prezentace proběhne v pátek 12. 12. 2014 od 18:00.

Prezentace solidárních sítí a boje proti restauraci Řízkárna

Solidární sítě sdružují pracující, nezaměstnané, studenty a důchodce. Vychází z poznání, že jednotlivec sám je proti jednání chamtivých zaměstnavatelů a byrokratů bezbranný. Solidární sítě jsou volným sdružením osob, které se snaží hájit zájmy svých členů prostřednictvím kolektivních přímých akcí, tedy bez spoléhání na politické a úřední zastupitele. Představíme Mosteckou solidární síť (MSS)  a Pražskou solidární síť (Solis). Informovat budeme o aktuálním sporu s restaurací Řizkárna, kde zaměstnavatel Vladimír Krulec nevyplácí mzdy. Po prezentaci bude otevřené plénum. Každý může prijít s nápadem a podílet se na přímých akcích.

Pátek 12. 12. 2014 od 18:00

Kulturní a sociální centrum KLINIKA

pozn:  Vzhledem k tomu, že Klinika byla policií vyklizena, proběhne prezentace solidárních sítí 12. prosince v 18 hodin v infocentru Salé.